9 Potret Aurel Hermansyah Ngidam Jajanan, Atta Halilintar Beli 5